White Magic
White Magic

Oil on canvas, 36" x 60", 2013

Thaw (What The Water Gave Me)
Thaw (What The Water Gave Me)

Oil on canvas, 2013

 

Thaw (New Storm)
Thaw (New Storm)

Oil on canvas, 36" x 72" 2013

Flowers in December
Flowers in December

Oil on canvas, 2013

 

Amuse Yeux_lo.jpg
White Magic
Thaw (What The Water Gave Me)
Thaw (New Storm)
Flowers in December
Amuse Yeux_lo.jpg
White Magic

Oil on canvas, 36" x 60", 2013

Thaw (What The Water Gave Me)

Oil on canvas, 2013

 

Thaw (New Storm)

Oil on canvas, 36" x 72" 2013

Flowers in December

Oil on canvas, 2013

 

show thumbnails